Vooruitgangsframe

vooruitgang1

Het vooruitgangsframe beschouwt armoede als een kwestie van achterblijvende ontwikkeling. In de loop van de geschiedenis hebben mensen wereldwijd hun levensomstandigheden verbeterd, en dit proces is nog steeds gaande. Europa, Amerika en delen van Azië en Latijns Amerika kennen thans een volwassen stadium van ontwikkeling. Nu is het de beurt aan grote delen van Afrika en Azië om een inhaalslag te maken. De economie moet groeien, het onderwijs en de gezondheidszorg moeten beter, de infrastructuur moet uitgebreid, et cetera. Westerse landen kunnen daarbij helpen met fondsen, kennis en expertise.

vooruitgang2Het leidende principe onder het vooruitgangsframe is dat vooruitgang en ontwikkeling goed zijn voor iedereen. Het heeft een kern van hoop en optimisme: de toekomst zal beter zijn dan het heden, onze kinderen zullen een beter leven hebben dan wij. Dit frame is soms te herkennen aan metaforen met een element van beweging, zoals ‘uit de armoede klimmen’. Het kan ook worden beschreven als een project met fasen en meetbare doelen. Bij dit frame horen afbeeldingen met tekenen van verbetering en moderne technologie, zoals de bouw van wegen en ziekenhuizen of het gebruik van zonnepanelen. De Millenniumdoelen zijn een duidelijke verbeelding van het vooruitgangsframe, net als de woorden ‘ontwikkelingslanden’ en ‘ontwikkelingswerk’

Ga naar het volgende frame.                                                               Ga terug naar ‘Wat is Framing?’