Sociale Rechtvaardigheidsframe

sociale rechtvaardigheid

Onrecht en ongelijkheid staan centraal in het sociale rechtvaardigheidsframe. Armoede in een wereld van overvloed is een teken dat samenlevingen op een oneerlijke manier zijn ingericht: mensen krijgen onvoldoende kansen, mogelijkheden en vrijheden om hun leven vorm te geven en in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Armoede beperkt zich niet tot materiële tekorten, maar strekt zich uit tot immateriële aspecten als discriminatie, uitsluiting en de ontzegging van rechten, bijvoorbeeld van vrouwen, werknemers of mensen met een handicap. Dat kan leiden tot gevoelens van frustratie, schaamte en vernedering, of juist strijdlust en opstandigheid.

Het sociale rechtvaardigheidsframe zien we terug in de uitgangspunten van veel ontwikkelingsorganisaties, die de nadruk leggen op ‘empowerment’ van en het ‘claimen van rechten’ door de armen. Het frame is bijvoorbeeld te herkennen aan woorden als (on)recht, (on)eerlijk, discriminatie, strijd. Het morele principe onder dit frame is de intrinsieke waardigheid en rechten van ieder mens. Terwijl onze betrokkenheid bij het slachtofferframe vooral is gestoeld op compassie en medelijden, gaat het bij sociale rechtvaardigheid eerder om verbondenheid en solidariteit.

Ga naar het volgende frame.                                                               Ga terug naar ‘Wat is Framing?’