Slachtofferframe

slachtoffer

In het slachtofferframe staat het menselijk lijden centraal: de armen lijden door gebrek aan basale middelen als voedsel, veiligheid, onderdak, water en medische zorg. Dit zorgt voor ondervoeding, ziektes, voortijdige sterfte, et cetera, wat het lijden verder versterkt. De misère kan verschillende oorzaken hebben, maar deze liggen in elk geval buiten de invloed van de slachtoffers: zij kunnen er niets aan doen. Het slachtofferframe portretteert de armen als hulpeloos en onschuldig. Het roept medeleven en medelijden op, en doet een sterk moreel appel op ‘de rijken’ om te helpen.

Het onschuldige slachtoffer is het duidelijkst te zien in verhalen en fondsenwervende campagnes rond natuurrampen en noodsituaties, zoals de crisis in Syrië en de hongersnood in de Hoorn van Afrika in 2011. Het clichébeeld van het slachtoffer is het ‘uitgehongerde kind met vliegjes in de ogen’. Andere beelden die bij dit frame horen is de Westerling in de rol van helper in nood.

Ga naar het volgende frame.                                                               Ga terug naar ‘Wat is framing?’