Over ons

Armoedebestrijding helpt. De resultaten zijn alleen niet altijd even goed bekend bij het Nederlandse publiek. Het programma Reframing the Message heeft als doel het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking te vergroten. In Nederland richten we ons voornamelijk op het zogenaamde Particuliere Initiatief: mensen met kleinschalige, concrete projecten die samen met mensen in de DAC-landen op praktische wijze direct de armoede bestrijden.

Ben jij betrokken bij zo’n initiatief? Dan proberen we jou te ondersteunen bij de uitvoer van en beeldvorming rond je project. Het komt vaak voor dat er weinig tijd en/of gebrek aan middelen is, om naast de uitvoering nog veel te investeren in communicatiemiddelen. Met de recente technologische ontwikkeling en het internet als platform is er echter steeds meer mogelijk. Daarom geven we hier praktische communicatietips en –tricks, zodat je meer aandacht en middelen genereert om het initiatief zo goed mogelijk te verwezenlijken. Wil je meer weten? Kom dan naar één van ons aangeboden trainingen of neem contact met ons op.

Het initiatief maakt deel uit van een bredere Europese samenwerking. Wilde Ganzen werkt samen met partnerorganisaties in Denemarken (CISU) en Tsjechië (Divoke husy). Het programma is mogelijk gemaakt door de Europese Commissie.