Onze Schuld-frame

Primark demonstration

Wij hebben de problemen in ontwikkelingslanden veroorzaakt of houden deze in stand. Dat deden we door landen te koloniseren en uit te buiten. Dat doen we nog steeds via bijvoorbeeld, multinationals die belasting in ontwikkelingslanden ontduiken. Of door uitbuiting van arbeiders en vervuiling van het milieu. Wij verrijken ons ten koste van hen. Problemen in ontwikkelingslanden zullen pas worden opgelost wanneer er in het Westen iets verandert. Het onze schuld-frame zien we onder andere bij de Occupy-beweging en campagnes zoals Tax Justice en Stop the Land Grab.

onzeschuld2

Ga naar het volgende frame.                                                               Ga terug naar ‘Wat is Framing?’