‘Mensen willen geen complexe boodschap’ - maar dan?

‘Mensen willen geen complexe boodschap’ – maar dan?

 

 

 

Om succes te hebben in je fondsenwerving, moet je kort en krachtig formuleren. Een kwantificeerbare boodschap als ‘Voor 5 euro kan dit kind een half jaar naar school’ is makkelijk te begrijpen voor de mensen die je project financieel steunen. Maar hoe verhoudt dit zich tot de realiteit?

Want als voor 5 euro een kind een half jaar naar school zou kunnen gaan, hoe kan het dan dat nog niet alle kinderen naar school gaan? Hoe komt het, dat het land waarin die kinderen wonen er niet in slaagt een goed werkend onderwijssysteem op te bouwen? Waarom geven we niet al dat geld, probleem opgelost?

Wie werkt in een onderwijsproject in het buitenland, weet dat de werkelijkheid vaak allesbehalve makkelijk is.  Naast schoolgeld heb je een goed onderwijsgebouw nodig, goed opgeleide en fatsoenlijk betaalde leerkrachten, lesmateriaal in de juiste taal, sanitaire voorzieningen, elektriciteit, vervoer voor de kinderen naar school, advies en werktijd van de lokale organisatie en gemeenschap, medewerking van ouders en lokale autoriteiten, schoolmaaltijden, uniforms en nog veel meer. Met 5 euro geven ben je niet klaar.

Dilemma

En toch blijven we dit soort simpele boodschappen herhalen. Misschien omdat we bang zijn dat we anders de aandacht en daarmee de inkomsten van onze donateurs moeten missen. Want zitten zij wel te wachten op een complex verhaal over lokale politiek of culturele taboes? Geven zij niet liever aan dat initiatief dat zegt dat ze met jouw 5 euro een grote verandering teweeg kan brengen?

Veel particulier initiatieven, maar ook grotere ontwikkelingsorganisaties, worstelen met hetzelfde dilemma. Aan de ene kant willen ze graag mensen bewust maken van de structurele oorzaken van armoede en uitsluiting, en hoe zij hier aan werken. Aan de andere kant moet er genoeg geld opgehaald worden om projecten (maar ook salarissen en overheadkosten) van te betalen, en daarom grijpen we vaak terug op de geijkte boodschappen.

Effect

Echter, als je keer op keer blijft herhalen dat helpen ‘simpel’ is, en je maakt vervolgens die belofte door allerlei complexe omstandigheden niet waar, dan kunnen je donateurs denken dat je niet eerlijk bent geweest. Sterker nog, ze kunnen het idee krijgen dat hun bijdrage voor niets is geweest. Uit onderzoek blijkt dat de betrokkenheid van Nederlanders bij ontwikkelingsprojecten de afgelopen 10 jaar is afgenomen, mede door té eenzijdige communicatie van ontwikkelingsorganisaties.

Wat kun je doen om je donateurs goed te informeren?

    1. Wees eerlijk en transparant: ook in korte en krachtige zinnen kun je aangeven dat je obstakels bent tegengekomen, en wat je eraan wil gaan doen. Mensen zullen deze eerlijkheid waarderen en belonen! Zie bijvoorbeeld dit verhaal van de stichting Nimba: http://www.myworld.nl/2014/03/stichting-nimba-iedereen-begrijpt-dat-er-wat-mis-kan-gaan/
    2. Betrek je projectpartners in je communicatie: Zij weten vaak het beste wat er speelt, en kunnen aangeven wat voor hen de prioriteiten zijn die ze willen overbrengen aan jullie supporters. Misschien weten zij ook nieuwe bronnen die je kunt aanboren.
    3. Zorg voor ‘human interest’: fondsenwervende verhalen en andere communicatie-uitingen werken beter als mensen zich ermee kunnen identificeren. Door een mooi verhaal van een ‘held’ uit je project kun je duidelijker maken wat er speelt, en hoe je project bijdraagt aan de levens van mensen daar.
    4. Bied handelingsperspectieven: Om te helpen kunnen mensen natuurlijk geld doneren. Maar durf ook verder te kijken! Bied ze bijvoorbeeld de kans vrijwilligerswerk te doen, of een gastles te krijgen. Betrokkenheid creëren is belangrijk in het vasthouden van je achterban.
    5. Wees creatief en durf te experimenteren! Probeer verschillende communicatie-uitingen uit en kijk wat het meeste effect heeft (niet alleen in geld, maar ook in betrokkenheid). En wees je ervan bewust dat je ook met weinig geld hele bijzondere resultaten kunt bereiken.

Heb je meer ideeën voor fondsenwerving nodig? Kijk dan nu in onze Toolkit bij hoofdstuk 7.

Reacties