Global Village frame

globalvillage2

Het centrale thema in Global Village is dat we allemaal in dezelfde boot zitten, en dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om mondiale problemen aan te pakken. Onze toekomst zal steeds meer worden getekend door grensoverschrijdende issues, zoals de klimaatverandering, waterschaarste en internationale criminaliteit, die niet binnen de landsgrenzen zijn op te lossen. De armsten in ontwikkelingslanden betalen de zwaarste rekening voor deze problemen.

Global Village is een belangrijk frame in de discussie over de ‘Post-2015 Millenniumdoelen’. Het frame wordt ook gebruikt om te wijzen op onze verantwoordelijkheid als ‘mondiaal burger’, bijvoorbeeld door zuinig te zijn met energie en water. Bij dit frame horen woorden als voedselcrisis, klimaatprobleem, wederzijdse afhankelijkheid en de relatief nieuwe term ‘mondiale publieke goederen’

globalvillage1

Ga terug naar ‘Wat is Framing?’