Framing My Message

De in 2000 opgestelde Millenniumdoelen laten zien dat er veel bereikt is op het gebied van armoedebestrijding. Het aantal mensen dat bijvoorbeeld in extreme armoede leeft is ten opzichte van 1990 gehalveerd (van 2 miljard naar 1 miljard), net als het percentage mensen zonder toegang tot schoon drinkwater. Kleinschalige, concrete projecten spelen hier een belangrijke rol in. De projecten dragen op directe wijze bij aan een structurele verbetering van de leefomstandigheden. Deze resultaten zijn soms niet goed zichtbaar voor het Nederlandse publiek. Daar kunnen we samen verandering in brengen!

Wilde Ganzen is in 2013 gestart met ‘Framing my message’ waar we samen met u proberen het Nederlandse publiek een realistisch beeld over ontwikkelingssamenwerking te laten zien. Dit doen we door feiten over behaalde resultaten duidelijk te communiceren, te koppelen aan de Millenniumdoelen en aan structurele armoedebestrijding. Ook doen we dit door (nieuwe) communicatiemiddelen optimaal te benutten om een eerlijk, transparant en genuanceerd beeld neer te zetten.

Deze website ondersteunt mensen met concrete projecten bij het uitdragen van hun boodschap. Door het overzichtelijk en beeldend presenteren van behaalde resultaten kan op simpele wijze worden verteld wat er al bereikt is. Wees ook niet bang het hele verhaal te vertellen, inclusief de problemen waar u tegen aan loopt. Daarnaast loont het zoveel mogelijk de mensen in de landen zelf aan het woord te laten. Dit zorgt voor een gelijkwaardig, genuanceerd en realistisch beeld.

De website komt voort uit het programma reframing the message. Naast de aangeboden communicatietoolkit is er aanbod van praktische communicatietrainingen die u helpen bij het aandacht genereren voor uw project.

Heeft u inspirerende voorbeelden, wilt u op de hoogte blijven of meedenken, dan kunt u altijd reageren via reframing@wildeganzen.nl, onze MyWorld communitypagina of contact opnemen met één van onze medewerkers. Alle reacties zijn welkom!

Wilt u alvast inspiratie opdoen en ondervinden hoe het is om op een bepaalde manier afgebeeld te worden? Kijkt u dan eens naar deze film:

Het programma Reframing the message wordt uitgevoerd in samenwerking met partnerorganisaties in Denemarken en Tsjechië en gefinancierd door de Europese Commissie.