Fondsenwerving 07

1. Fondsenwerven

Fondsenwerving fungeert als de brug tussen een gedeelde droom en een nieuwe sociale werkelijkheid.

Lol met z'n allen op de glijbaan!

Fondsenwerving gebeurt overal ter wereld. Daar waar de sociale nood hoog is en de middelen schaars zijn, gebeurt dit vaak met grote vindingrijkheid, zoals je verderop in dit hoofdstuk kunt zien. Fondsenwerving is het aanspreken en mobiliseren van mensen en organisaties om sociale verandering te steunen met geld, diensten, goederen, kennis, tijd en morele steun. Het mobiliseren van middelen (in plaats van fondsen) is eigenlijk een betere definitie. Daarom wordt fondsenwerving in lage- en middeninkomenslanden ook wel resource mobilisation genoemd.

Jij en je partnerorganisatie zijn enthousiast over jullie project; jullie zien de resultaten en de impact op de levens van mensen daar. Het is belangrijk dat dit project kan voortbestaan en jullie zijn daarvoor verantwoordelijk. Daarvoor heb je middelen nodig, zowel financiële als middelen in de vorm van diensten, goederen, kennis en tijd. Dit hoofdstuk helpt je om fondsen te werven, in Nederland en in de landen waar projecten worden uitgevoerd.

Naar boven

2. Inkomstenbronnen en fondsenwervingsmethoden

De vijf financiële hoofdbronnen waaruit een non-profitorganisatie haar activiteiten kan financieren, komen hieronder één voor één aan bod.

bronnen fondsenwerving

Fondsen van individuen

Fondsenwerving bij individuele mensen is interessant en belangrijk. Individuen kunnen zich aan je organisatie verbinden en het maatschappelijk draagvlak vergroten. Hoe meer mensen zich betrokken voelen bij je stichting, hoe meer bekendheid je stichting zal krijgen. Dit zal ertoe leiden dat de doelen die jullie nastreven bekend en belangrijk worden gevonden in de samenleving, waardoor meer mensen je stichting zullen ondersteunen, financieel of op andere wijze. Individuen kunnen naast geld ook hun tijd, kennis en netwerk inzetten. Dit vraagt wel een grote verbondenheid met je stichting, daarom is het belangrijk om veel te investeren in de relatie die je hebt met de mensen die betrokken zijn bij je stichting. Er wordt ook wel gesproken over friendraising in plaats van fundraising.

Waarom mensen geven
 • Betrokken bij het probleem
 • Plicht (cultuur/religie)
 • Schuldgevoel
 • Persoonlijke ervaring
 • Erkenning (van hun gulheid)
 • Omdat ze gevraagd worden
 • Onder druk van hun gelijken
 • Ter herinnering (aan een geliefd person)
 • Belastingvoordeel


Er zijn talloze manieren om fondsen te werven bij particulieren. De meest belangrijke zijn:

 • Margje.nuEvenementen: een grote bron van inkomsten! Denk aan een kunstveiling, een sponsorloop of een benefietdiner. Kijk hier voor uitgewerkte voorbeelden.
 • Direct Mail: een persoonlijk mailtje met nieuws, een wens of een oproep vinden mensen vaak leuker dan een mail gericht op een grote groep.
 • Periodieke donatie: vaste donateurs. Benadruk het belang van een vaste donatie, zoals bijvoorbeeld de continuïteit die dan wordt gewaarborgd.
 • Diaspora-fondsenwerving: Het werven van fondsen bij mensen uit de eigen gemeenschap/ land, die geëmigreerd zijn naar economisch sterkere landen.
 • Collectes: vraag of je een collectebus in een winkel mag zetten (zie kader) of vraag je lokale supermarkt of je een krat neer mag zetten waarin mensen hun lege-flessenbonnetjes kunnen doneren aan jullie stichting.
 • Persoonlijke werving: werven bij mensen die je ontmoet of al kent, op een persoonlijke manier. Zorg dat je een goede elevator pitch hebt! Zie ook ons hoofdstuk Communicatie- en fondsenwervingsplan.
 • Straatwerving: spreek mensen aan op straat, zoals ook grotere organisaties doen. Dit kan als opdringerig worden ervaren. Geef mensen bijvoorbeeld een klein cadeautje als tegenprestatie; natuurlijk iets dat representatief is voor je projectland.
 • Grote giften: zomaar of met speciale gelegenheden. Bijvoorbeeld: in plaats van cadeaus voor het 25-jarig huwelijk worden gasten gevraagd te doneren voor jullie goede doel.
 • Nalatenschappen: mensen kunnen je stichting een bepaald geldbedrag nalaten na hun overlijden. Dit wordt vastgesteld in hun testament. Attendeer mensen hierop op je website.
 • Productverkoop: kalenders, kwartetten, kleding uit je projectland of met je logo erop, kaartensets, taart en drankjes op een evenement, etc. De mogelijkheden zijn eindeloos om op een andere manier geld te werven. Een product kan ook een dienst zijn die je levert: wat zijn jouw verkoopbare of dienstverlenende talenten? Het geven van een workshop, voorstelling, lezing?
 • Fondsenwerving via nieuwe media: kijk in ons hoofdstuk Communicatie- en fondsenwervingsplan voor legio voorbeelden.
 • Crowdfunding: een groep mensen doneert een klein percentage (geld, middelen, diensten) om een bepaald doel te bereiken. Kijk hier voor meer informatie.

Een collectebus thuis

De Indiase Vereniging voor het Welzijn van Gehandicapten plaatste 32.000 plastic collectebussen bij gezinnen in en rondom de stad Calicut (red.: Kozhikode). In vier jaar tijd had de organisatie deze grote, betrokken groep opgebouwd. De gemiddelde bijdrage per collectebus was per jaar misschien maar 40 Britse pence, maar heeft de organisatie in totaal maar liefst 13.000 Britse pond opgeleverd. De volgende uitdaging is om elke deelnemer meer te laten geven of werven.

(Bron: The Worldwide Fundraiser’s Handbook, Michael Norton)

Fondsen van instellingen

Er zijn verschillende instellingen die fondsen beschikbaar stellen voor maatschappelijke doelen: vermogensfondsen en non-gouvermentele organisaties (NGO’s). Vermogensfondsen zijn instellingen die vanuit de winst op hun vermogen het maatschappelijk doel van hun missie ondersteunen. In het Fondsenboek vindt u een lijst van Nederlandse vermogensfondsen. NGO’s zijn instellingen die fondsen werven en besteden volgens hun maatschappelijke missie. Regelmatig doen zij dit via andere (partner-)organisaties. Wilde Ganzen is hier een voorbeeld van. Andere NGO’s bij wie je wellicht aan kunt kloppen voor medefinanciering zijn Cordaid en Impulsis.

Als je fondsen wilt werven bij instellingen, maar je weet niet bij welke je succes kunt verwachten, dan kun je denken aan het volgende:

 • Donoren die in het verleden je organisatie hebben gesteund
 • Donoren van collega-organisaties (kijk in hun jaarverslagen!)
 • Donoren van buitenlandse collega-organisaties
 • Jaarverslagen en websites van specifieke instellingen die je op het oog hebt
 • Netwerkbijeenkomsten
 • Sponsoren van vakcongressen en –beurzen
 • Vakmedia
 • Speciale databases (soms betaald)

Deze methode kun je ook inzetten bij het zoeken naar geschikte bedrijfspartners.

myw25okt2014_48

Ga grondig te werk bij het werven van subsidies bij vermogensfondsen en NGO’s en schrijf niet zomaar iedereen aan! Denk aan het volgende:

 • Doe grondige research naar wat voor soort subsidies men geeft
 • Ontwikkel een sterke propositie (waarom doe je wat je doet, wie ben je, wat zoek je? Kijk ook eens bij ‘Missie en visie’ in ons hoofdstuk Communicatie- en fondsenwervingsplan.)
 • Toon de impact aan van jullie project: daarom gaat het!
 • Maak goed verzorgd en leesbaar materiaal: zorg dat het er professioneel en betrouwbaar uitziet.
 • Investeer in de relatie: als het kan met persoonlijk contact.
 • Lever niet meer informatie dan gevraagd: je wilt geen irritatie opwekken bij de beoordelaar omdat hij te veel irrelevante informatie door moet werken.
 • Gebruik heldere en compacte taal: vraag hulp van anderen die kritisch kijken naar je voorstel.
 • Bewaak deadlines: te laat is niet professioneel!
 • Leg verantwoording af: wees transparant over alles dat er goed en niet goed gaat.
 • Communiceer veranderingen vooraf: dan kom je capabel en betrouwbaarder over
 • Start het project niet voordat de subsidie is toegekend: je wilt geen geld uitgeven dat er misschien wel niet komt.

Fondsen van bedrijven

Het verschil tussen de commerciële en sociale sector wordt kleiner. Bedrijven worden socialer en maatschappelijke organisaties worden bedrijfsmatiger. Bedrijven gaan steeds meer maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Hier kun je als PI gebruik van maken! Met welk bedrijf zou jullie stichting in zee willen gaan en wat is er voor het bedrijf aantrekkelijk aan een samenwerking met jullie? Zorg ervoor dat het een win-win situatie wordt en maak goede afspraken! Een goede naamsbekendheid, een aaibaar project of een ambassadeur in het bedrijf vergroten je kans op steun van het bedrijf.

Er zijn allerlei mogelijkheden voor fondsenwerving met een bedrijf. Geld is maar één van de mogelijkheden en niet per se de meest winstgevende. Zo kan een bedrijf:

 • Een NGO steunen via een MVO-programma
 • Evenementen sponsoren: reclame voor het bedrijf!
 • Giften van medewerkers verhogen met een eigen bijdrage: bijvoorbeeld als keus voor de kerstbonus
 • Een project adopteren: dit schoollokaal in Bolivia wordt gesponsord door X
 • Deskundige werknemers op projectbasis uitlenen: hulp bij je administratie, financiële jaarplan of experts op inhoud van jullie project.
 • Diensten, kennis, materialen of accommodatie beschikbaar stellen: jullie folder die gratis wordt meegedrukt op een stuk dat over is, een ruimte in het bedrijfspand voor een evenement op zaterdag, een training die jullie gratis mogen volgen.
 • Distributie-of mediakanalen en hun netwerk openstellen: een groter bereik
 • Een flyer van maatschappelijke organisatie bij producten insluiten: gratis reclame voor je stichting
 • Een percentage van hun verkoop doneren: een percentage dat zij misschien niet merken, maar wat voor jullie snel oploopt.
 • In natura schenken: stenen, hout, zand.

Denk ook aan verschillende soorten bedrijven, zoals:

 • Mediabureaus, marketing, PR, webservices
 • Restaurants, touroperators
 • Winkelketens en supermarkten
 • Banken, verzekeraars en andere servicebedrijven
 • Bouwbedrijven
 • Bedrijven in het projectland

Fondsen bij overheden

Fondsen werven bij overheden is niet altijd relevant voor kleine organisaties, omdat zij vaak niet in aanmerking komen. Het is goed om dit te onderzoeken voor jouw stichting. Overheidsfinanciering komt als subsidies voor organisaties, maar steeds vaker als steun voor een specifiek project. Zowel internationale overheden, als de centrale, regionale en lokale overheden verstrekken subsidies. Ook kun je soms voor financiering bij buitenlandse ambassades terecht. Of – met deskundige ondersteuning – bij de Europese Unie.

Het toekennen van overheidssubsidies gaat volgens specifieke beleidscriteria en termijnen. Steeds vaker zijn er openbare aanbestedingen waarop organisaties kunnen inschrijven. Het is belangrijk om van nieuwe trends en beleidslijnen op de hoogte te zijn om te zien waar je mogelijk kunt aansluiten.

Voor een kleine stichting kun je het best op zoek naar subsidies bij je lokale overheid. Is jouw gemeente bijvoorbeeld een millenniumgemeente? Dan hebben zij misschien fondsen voor projecten die aansluiten bij de Millenniumdoelen. Misschien wil je gemeente wel een stedenband aangaan met de stad waar jouw project plaatsvindt? Misschien kun je dan ook rekenen op wat extra investering in jullie project. Kijk ook eens of er platformen zijn in jouw regio op het gebied van internationale samenwerking bij wie je je kunt aansluiten. Misschien is er dan geen financiële steun, dan nog is het altijd interessant om samen te werken met gelijkgestemden met wie je tips kunt uitwisselen.

Andere opties voor fondsen

Het zijn geen bedrijven of fondsenverstrekkende instellingen, maar je mag deze opties zeker niet over het hoofd zien! Veel kleine stichtingen boeken veel succes bij het inschakelen van:

 • Scholen: kinderen hebben veel enthousiasme en zijn vaak snel maatschappelijk betrokken. Een sponsorloop of een sponsorfestival valt vaak in goede aarde. Zeker als je een leuk en interessant verhaal kunt vertellen en mooi lesmateriaal hebt, zijn scholen geïnteresseerd in zo’n lesmiddag over jullie project en het projectland.
 • Kerken en andere religieuze groepen: sommige kerken en moskeeën zamelen niet alleen geld in voor hun eigen gemeente, maar collecteren ook voor doelen op het gebied van armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking of welzijn.
 • Serviceclubs zoals Rotary, Lions, Round Table of Juniorkamerclub zijn gericht op service en dienstverlening aan de samenleving. Ze helpen organisaties op sociaal en cultureel gebied, soms met financiële steun, soms met persoonlijke inzet van leden.

Voorbeelden van fondsenwervende activiteiten

Adopteer dakpannen, bakstenen, stoelen – autowasdag waarbij alle kinderen het geld schenken aan jouw goede doel – bied een vast donateurschap aan – vonk1bij een wereldreis geld ophalen voor jouw doel – bij feesten een gift vragen voor jouw goede doel – collecteer bij de avondvierdaagse – garageverkoop – ga eten voor het goede doel – geef een geit cadeau – geef een speciaal concert – houd een collecte op straat – houd een televisieactie – kleding inzamelen – kerstpakketten voor het goede doel – koningsdagverkoopopbrengst schenken – laat je pelgrimstocht naar Santiago de Compostella sponsoren – laat dingen maken zoals spreien voor een opvanghuis – laat een deel van het loon inhouden – laat een onderdeel van je organisatie adopteren – laat vrijwilligers opbellen om donateurs te werven – maak bedankzegels – maak het mogelijk om online te doneren – modeshow – niet snoepen maar het geld sparen voor jouw doel – organiseer een feest – organiseer een huis-aan-huiscollecte – organiseer een sportevenement of een benefietwedstrijd bij het afscheid van een bekende sporter – statiegeldactie – stuur een brief met acceptgiro – talentenveiling houden – verkopen van een gesponsorde verjaardagskalender van de kinderen op school (hier of daar) – vraag donaties via sms – vraag extra entree voor een liefdadigheidsbijeenkomst – vraag geld bij de geboorte van je derde kind – vraag gratis advies als een adviesbureau jubileert – werf op straat en spreek passanten aan – wijnproeverij – scheer je hoofd kaal tegen betaling – zet een collectebus neer in de plaatselijke winkels…

Bron: Vonk! Fondsen werven met hoofd en hart – Petra Hoogerwerf

Naar boven

3. Kosten besparen

Naast het werven van fondsen kun je ook bekijken waarop je kunt besparen. Probeer je plannen eens uit te voeren zonder dat het je veel geld kost. Bedenk binnen je organisatie:

 • Wie kan iets krijgen, maken, ruilen of lenen?
 • Wie kan iets tot stand brengen of regelen?
 • Wie kan iets met grote korting regelen?
 • Wie heeft goede ideeën om iets te laten sponsoren?
 • Wat hebben je leden zelf aan kennis en ervaring?

Buiten je organisatie kun je misschien ook kosten besparen:

 • Vraag ROC’s, hogescholen of universiteiten of zij onderzoek willen uitvoeren of stagiaires willen leveren. Misschien zoekt het UWV werkervaringsplekken of de reclassering plekken voor cliënten met een taakstraf.
 • Ga op zoek naar vrijwilligers op http://www.vrijwilligerswerk.nl/, http://www.freeforce.nl/, http://www.achtuuroverwerken.nl/ (met mensen die gratis dingen voor je willen doen), http://www.nldoet.nl/ (heeft vrijwilligersacties) of via de vrijwilligerscentrale in jouw stad. Je kunt natuurlijk ook Googlen op vrijwilliger en de naam van je dorp, stad of regio.
 • Accommodatie kan een grote kostenpost zijn. Kijk eens of je kantoorruimte kunt huren bij een andere grote instelling, die bijvoorbeeld vergelijkbaar is met jullie organisatie of die jullie organisatie wil steunen. Soms is de gemeente ook bereid je te helpen.
 • Kijk of je kunt samenwerken met andere organisaties en iets kunt delen, huren of tijdelijk lenen.
 • Organisaties of particulieren kunnen diensten gratis of met korting geven die voor hun een kernactiviteit zijn. Denk eens aan een accountantskantoor dat jullie kan helpen met de jaarrekening, of een drukker die een korting geven bij jullie nieuwe folder.
 • Als je lid bent van Partin, de brancheorganisatie voor PI, krijg je veel korting op handige diensten. Kijk dan op http://www.partin.nl/, ook om lid te worden.
 • Prijsvragen! Er zijn veel prijsvragen waaraan je kunt meedoen. Als je hierin actief en slim opereert, kun je een hoop geld en middelen winnen! Succesfactoren zijn het mobiliseren van je achterban om te stemmen , je doel simpel en aansprekend omschrijven en opvallen op een leuke manier. Voorbeelden van prijsvragen zijn:
 • Aandacht in de media via http://www.anbomaxgoededoelenprijs.nl/
 • NRC advertentieruimte via de http://www.nrccharityawards.nl/
 • Expertadvies voor je jaarverslag en de titel Transparantprijs via http://www.pwc.nl/nl/transparantprijs
 • €2500,- voor een duurzaam project via http://www.fietsenscoort.nl/.
 • Houd ook de websites in de gaten van http://www.myworld.nl/, http://www.partin.nl/ en van www.wildeganzen.nl/pi.

Naar boven

4. Tips voor authentieke fondsenwerving

Je fondsenwervende activiteiten zullen het meest succesvol zijn als ze authentiek zijn. Als mensen voelen dat je met heel je hart en ziel bezig bent om het project te laten slagen, zullen zij ook gemakkelijker geïnspireerd worden en zich eerder betrokken voelen bij het project. Communiceer bijvoorbeeld via de why, zoals ook staat uitgelegd in het hoofdstuk Communicatie- en fondsenwervingsplan. Andere tips volgen nu!

Tip 1:Ga in gesprek en nodig je achterban uit te participeren

Bij fondsenwerving ligt de focus erop donateurs voor langere tijd aan je te binden. Oftewel: we zijn geïnteresseerd in hun geld, veel minder in hun ideeën en andere vormen van betrokkenheid. Dat is een gemiste kans en een achterhaald idee. Praat niet tegen maar mét je donateurs en betrek hen.

Jongeren activeren

Jongeren lijken lastig te benaderen, maar ze voelen zich juist vaak betrokken bij wereldproblematiek en willen concreet bijdragen. De organisatie Dance4life speelt hier sterk op in door wereldwijd scholieren te informeren over hun lichaam en veilige seks, te dansen vóór leven en fondsen te werven voor hiv/aids-projecten. Dance4life koppelt de interesses van jongeren aan activiteiten die ze leuk vinden. In 2006 resulteerde dit in 10.000 Nederlandse scholieren die samen met tienduizenden andere jongeren in o.a. Tanzania, Zuid-Afrika, Rusland en Duitsland in solidariteit dansten en geld bijeen brachten voor hiv/aidsbestrijding.

Tip 2: Maak je je werving persoonlijk

Wees persoonlijk in beide betekenissen: werkelijk gericht op de persoon die je benadert en met inzet van je eigen persoonlijkheid. Mensen geven immers aan mensen.

Tip 3: Wees professioneel

Bereid je goed voor: weet waarover je praat, wie je voor je hebt en wat die ander bezighoudt. En houd je aan gemaakte afspraken.

Tip 4: Voel passie voor dat wat je doet, en durf die te tonen

Ons werk vereist dat we erin geloven en dat we ons emotioneel betrokken voelen. Zet je dus alleen in voor een doel waarmee je je werkelijk kunt verbinden. Wees niet bang dat te tonen.

Tip 5: Steun waarin je gelooft en geef eerst zelf voordat je vraagt

Het is sterk om zelf het goede voorbeeld te geven. Het maakt je geloofwaardig.

To give & to get

Het African Women’s Development Fund is een vrouwenfonds dat projecten financiert voor vrouwenrechten in Afrika. Fondsenwerving is de ruggengraat van de organisatie en het bestuur speelt een voortrekkersrol. Zij hebben een give & get beleid ingevoerd waarbij elk bestuurslid heeft toegezegd jaarlijks zelf $ 250 te geven en $ 5.000 te werven voor het vrouwenfonds. Dit beleid blijkt succesvol en levert naast geld en draagvlak ook geloofwaardigheid op bij nieuwe grote donateurs.

Bron: Bisi Adeleye-Fayemi, AWDF, Ghana

3341

Tip 6:Bouw duurzame partnerschappen en werk samen met je projectpartner

Je steekt vaak veel tijd en energie in nieuwe relaties; wees daarom zorgvuldig in je keuzes. In het begin van een samenwerking worden de meeste fouten gemaakt en is de winst vaak relatief klein. Juist in een tweede en derde jaar worden door opgedane ervaringen echt grote stappen gemaakt. Door samen te werken ben je sterker, is er meer investeringsruimte, draagvlak en zichtbaarheid.

Tip 7: Zoek balans in geven en nemen

In de relatie met donateurs is het belangrijk om een goede balans te vinden in wat je vraagt. Vaak wordt er meer gevraagd dan geboden of sluit het aanbod niet aan op de vraag. Afstemming is dus belangrijk. Maar doe ook eens iets onverwachts. Dat hoeft weinig of geen geld te kosten, maar kan een belangrijk verschil maken in de band die iemand met je organisatie voelt.

Tip 8: Wees transparant over het werk en je besteding

Het publieke draagvlak voor maatschappelijke organisaties is kwetsbaar. Wees dus zuinig op je publieke imago. Verstrek voldoende informatie en communiceer regelmatig cijfers en programmaresultaten. Presenteer ze helder en begrijpelijk. Zorg dat mensen hun vragen kunnen stellen. Schroom niet om naast het goede nieuws óók het slechte nieuws te melden en vertel wat je ervan hebt geleerd.

Tip 9: Het gaat niet altijd om geld

Soms kan iemand iets geven wat zijn/ haar potentiële donatie in geld ver in waarde overstijgt. Bij voorbeeld doordat die persoon zijn netwerk openstelt en benadert, de organisatie de nodige kennis aanbiedt of een distributie-of mediakanaal aanboort. Kortom, wees creatief in wat je vraagt.

Tip 10: Leer je lessen

In een lerende organisatie bestaat het woord ‘fouten’ niet eens, maar zijn het leerervaringen. Successen en innovaties komen niet vanzelf uit de lucht vallen. Ze zijn bijna altijd het resultaat van hard werken en veel proberen.

Naar boven

5. Fondsenwerving in partnerlanden

De wereld verandert! Kijk hier eens naar wat er allemaal veranderd is.

Super-cycle_infographic_535x498_UPDATED

In amper vijftien jaar tijd is de verdeling van rijkdom in de wereld sterk veranderd. Landen die vroeger ‘ontwikkelingslanden’ werden genoemd, hebben nu een actief aandeel in de wereldeconomie. Dat betekent ook dat ‘hulp’ niet meer alleen van Europa naar het zuiden gaat. Opkomende economieën hebben nu de mogelijkheden om iets te doen aan armoede in hun eigen land. Jouw particulier initiatief kan daar gebruik van maken! Dit hoofdstuk gaat over waarom en hoe je lokale bronnen in je partnerland inschakelt.

Fondsenwerven in partnerlanden (of in het Engels: domestic resource mobilisation) draait niet alleen om monetaire donaties, maar ook om bijdragen in natura, zoals kennis, netwerken, tijd en goederen.

Waarom ook fondsenwerven dáár?

Fondsenwerving in partnerlanden…

 1. draagt bij aan de financiële duurzaamheid van een organisatie. Immers, buitenlandse financiële steun loopt terug of kiest andere wegen: andere landen, andere projecten. Een (Nederlands) particulier initiatief bestaat niet tot in de eeuwigheid.
 2. vermindert afhankelijkheid van buitenlandse donoren. In veel landen bestaat er wetgeving (in voorbereiding) die de mogelijkheid om fondsen uit het buitenland te ontvangen ernstig inperkt, bijvoorbeeld in Ethiopië, Ghana, India en Kenia.
 3. vermindert afhankelijkheid van de eigen overheid.
 4. spreidt de financiële risico’s.
 5. biedt een betere garantie dat  lokale prioriteiten voorrang krijgen. Organisaties worden dan niet beperkt door mogelijke voorwaarden verbonden aan buitenlandse financiering (‘earmark’) die bepalen dat een bepaald thema voorrang moet krijgen.
 6. draagt bij aan de verankering van de organisatie in de lokale gemeenschap. Door het (financieel) steunen van het project en het respect voor lokale prioriteiten voelt de gemeenschap zich betrokken bij het project en de organisatie.
 7. verleent overtuigingskracht: het is een bewijs van de steun vanuit de samenleving aan de missie van de organisatie.
 8. geeft legitimiteit. Een project (mede) gefinancierd door een lokale achterban kan aantonen dat hun missie gesteund wordt door een brede groep mensen, een heeft daardoor meer invloed. Bijvoorbeeld bij de lokale overhead, als een organisatie aanspraak wil maken op diensten waar men recht op heeft.
 9. Biedt kansen om de groeiende middenklasse te bereiken en te betrekken.

Wat kun jij doen?

Hoe sta jij tegenover lokale fondsenwerving? Denk je dat het mogelijk is binnen het project dat jouw initiatief ondersteunt?

Als je twijfelt, denk dan eens aan de volgende dingen: Hoe is je partnerorganisatie ooit begonnen? Wie heeft dat betaald? Hoe komt ze aan de ruimte om in te vergaderen? Dat is ook fondsenwerving! Hoe is de eigen bijdrage in natura? Geld, vrijwilligerswerk? Welk percentage van fondsenwerving is al lokaal? Welke instrumenten zijn al ingezet? Welke contactennetwerk heeft je partnerorganisatie? Hoe is de relatie met de lokale overheid?

Bespreek het eens met je partnerorganisatie.  Bestaan er lokale gebruiken die aansluiten bij fondsenwerving? Zoals een bijeenkomst gericht op het helpen van anderen, bekend als een harambee in Kenia, de mink’a in de Andes, de naffir in Sudan, de gotong-royong in Indonesië? Of zoals ubuntu in zuidelijk Afrika: een universele filosofie die menselijkheid tegenover anderen uitdraagt, waardoor hulp aan je naaste heel gewoon is.

Welke belangrijke personen (dorpsoudsten, religieuze leiders) zouden erbij moeten worden betrokken om het fondsenwerven tot een succes te maken? Wat zijn lokale gebruiken of technieken die je in kunt zetten voor fondsenwerving?  In grote delen van Afrika en een paar Aziatische landen is mobiel bankieren bijvoorbeeld erg populair, zoals met M-Pesa. Hoe zou je dat in kunnen zetten voor je fondsenwervende doel?

Kortom: ga eens samen zitten en bespreek deze vragen. Probeer in kaart te brengen welke geldstromen er zijn, welke doelgroepen er potentieel hebben en welke tijdsschaal jullie voor ogen hebben. Je zult waarschijnlijk verrast zijn door de mogelijkheden! Je partnerorganisatie wordt zo steeds krachtiger en onafhankelijker, waardoor de duurzaamheid en het succes van jullie project steeds groter wordt. Succes!

Tip voor meer informatie over lokale fondsenwerving

Wilde Ganzen heeft het programma ‘Change the Game’ ontwikkeld dat gericht is op fondsenwerven in partnerlanden. Hier kunt u er meer informatie over vinden.

Voorbeelden van lokale fondsenwerving

Hoe pak je lokale fondsenwerving nu aan? Hoe groot is je opzet, welke vorm kies je voor je activiteit, en hoe maak je het succesvol? De mogelijkheden voor lokale fondsenwerving zijn natuurlijk eindeloos. Ga samen na: wat zou werken in het land van jouw partnerorganisatie? Laat je inspireren door deze uiteenlopende voorbeelden uit het Action 4 Children-programma!

India: straattheater

Jalpaiguri HridayJalpaiguri Hriday2

Het programma ‘Education for all’ wil de geletterdheid en toegang tot school vergroten voor meisjes in sloppenwijken van Sukanta Pally, in West-Bengalen, India.

 • Fondsenwervende activiteit Jalpaiguri HRIDAY: straattheater en dans van de meisjes die op school zitten met een bijeenkomst waarin wordt uitgelegd over het project
 • Doelgroep: gemeenschap in dezelfde sloppenwijk
 • Middel: gasten en gemeenschap doneren, de oprichters pleiten voor voortgang van het project
 • Opbrengst: € 100 bij een investering van € 25 (Return on Investment (ROI) = 100/25 = 4), Het belangrijkste resultaat hier was dat de gemeenschap betrokken raakte bij het project en meisjes naar school stuurde. Vanwege het succes van deze activiteit zijn er meer organisaties begonnen met het opzetten van soortgelijke projecten in andere delen van de sloppenwijk.

Brazilie: gerecyclede sieraden

Mobilização coletiva3Mobilização coletiva4

Camapet is een organisatie in de Braziliaanse stad Salvador die zich inzet voor milieubescherming, recycling en milieueducatie.

 • Fondsenwervende activiteit Campanha Mobilização Coletiva: een modeshow met gerecyclede sieraden (gemaakt door kunstenaars met gerecyclede flessen van Camapet) en een campagne via de media
 • Doelgroep: netwerk van organisaties, algemeen publiek
 • Middel: gasten en gemeenschap doneren of kopen sieraden, ook online
 • Opbrengst: € 1.275 bij een  investering van € 160 (ROI: 8), en daarnaast was er meer zichtbaarheid van en solidariteit met Camapet via de krant, de TV en websites.

Kenia: geitenveiling

GeitenveilingGeitenveiling2

Nkoilale Community Development Organization wil twee scholen bouwen in Nkoilale en ouders voorlichten over veiligheid van alle schoolkinderen.

 • Fondsenwervende activiteit: een schapen- en geitenveiling. Daarnaast werden er veel bijeenkomsten georganiseerd met de betrokkenen en de belanghebbenden in de regio over de bouw van de school en de organisatie van de veiling.
 • Doelgroep: ouders, leraren, lokale gemeenschap
 • Middel: donaties van geiten en schapen die werden vetgemest voor de veiling en vervolgens verkocht, donaties van materialen en geld voor de bouw van school, bijeenkomsten
 • Opbrengst: € 13.337, investering van € 641 (ROI: 21). Maar dat niet alleen! Andere resultaten waren de betrokken gemeenschap, meer eenheid en cohesie in de gemeenschap, en beter ontwikkelde leiderschapskwaliteiten onder jongeren en vrouwen. In de evaluatie van geleerde lessen benoemde de organisatie dat het erg waardevol en nodig was om de gemeenschap en de gezagvoerders er zo intensief bij te betrekken en daarin veel geduld te laten zien. Het project wordt nu door de hele gemeenschap gedragen, wat ervoor zorgt dat dit een duurzaam project is.

Action 4 Children: Skills & tips

Hier vind je een boekje met meer voorbeelden, maar ook met praktische tips. Het is opgesteld door Soul City Institute, een partnerorganisatie van Wilde Ganzen in Zuid-Afrika, op basis van een eerdere uitgave van Wilde Ganzen zelf. Het laat zien dat veel acties die wij in Nederland organiseren om geld bijeen te brengen, in aangepaste vorm ook geschikt zijn om in andere landen uit te voeren.

Naar boven

6. Achtergrondinformatie

Boeken

 • The worldwide fundraiser’s Handbook, a Resource Mobilisation Guide for NGO’s and Community Organisations, Michael Norton, Directory of Social Change, 2003 (2nd edition)
 • Handboek Sponsoring en Fondsenwerving, Hans van der Westen, Walburg Pers, 2010

Internet: Engelstalig

Nederlandstalig

Naar boven