Evaluatie Reframing the Message: “Doel vergroten bewustwording gehaald”

Evaluatie Reframing the Message: “Doel vergroten bewustwording gehaald”

 

 

 

De evaluatie van het ‘Reframing the Message’-programma is gepubliceerd. Uit het rapport blijkt dat het doel, namelijk het vergroten van de capaciteit van kleine ontwikkelingsorganisaties in hun communicatie over wat ze doen, grotendeels bereikt is. “De trainingen hebben ons geholpen uit te vinden waarom sommige woorden en beelden niet goed voelden, en hoe je dat kan veranderen,” aldus een deelnemer. Uiteraard blijft framing de komende jaren een aandachtspunt voor Wilde Ganzen en haar samenwerkingspartners. 

Het Reframing the Message”-programma van Wilde Ganzen, heeft in Nederland maar liefst 157 organisaties getraind in communicatie over ontwikkelingssamenwerking. Deze website en de Communicatietoolkit zijn ook gemaakt als onderdeel van het programma. De evaluatie werd uitgevoerd door Kaleidos Research op basis van websiteanalyses, dataonderzoek en interviews met betrokkenen.

Download hier het rapport!

Successen

De vier soorten trainingen, in communicatiestrategie, beeldgebruik, sociale media en verhalen vertellen, hadden samen een opkomst van 235 mensen uit 157 verschillende particuliere ontwikkelingsinitiatieven. Gemiddeld gaven deze mensen de trainingen een 7. Er was vooral veel waardering voor de concrete, praktische aanpak en de expertise van de trainers.

Van de vijf hoofdthema’s van het Reframing-programma is er op drie een vooruitgang gemeten, namelijk hoe communicatie wordt ‘geframed’, het meer aandacht geven aan de stem van de partnerorganisaties uit het Zuiden, en resultaatgerichtere communicatie.

Naast de trainingen is er ook een live debat gevoerd op Vice Versa online; het boek ‘Reframing the Message?’ gepubliceerd en uitgereikt aan minister Ploumen van Handel en Ontwikkelingssamenwerking;  en een zeer succesvolle verhalenwedstrijd gehouden met maar liefst 170 inzendingen. Dit heeft ervoor gezorgd dat de discussie over de ‘framing’  van ontwikkelingssamenwerking nu breed op de agenda van de sector staat. Of, zoals een respondent op het onderzoek zegt: “Alleen als je als PI onder een steen hebt geleefd, had je ‘Reframing the Message’ kunnen missen.”

Uitdagingen

Toch waren er ook een aantal uitdagingen voor Wilde Ganzen en particulier initiatieven betrokken bij het programma. De thema’s Millenniumdoelen en ‘structurele oorzaken van armoede’ waren voor veel organisaties lastig op een praktische manier te integreren in hun communicatie.

Een ander punt dat naar voren kwam, is het gebrek aan goede voorbeelden van ‘gereframede’ communicatie-uitingen van (grote) ontwikkelingsorganisaties. Veel deelnemers vroegen zich af wat het veranderen van communicatie, bijvoorbeeld door veel meer te vertellen over de context van een land, concreet voor een effect zou hebben op hun fondsenwerving. Zou de opbrengst sterk verminderen? Hier moet in de toekomst nog verder onderzoek naar gedaan worden. Zie hier alvast enkele tips!

Verder merkten zowel de trainers als deelnemers dat er meer nadruk moet worden gelegd op hoe je veranderingen in communicatie binnen organisaties goed kan doorvoeren. Er moet capaciteit en wil zijn om anders te gaan communiceren, anders blijven nieuwe inzichten hangen bij de personen die de training hebben gevolgd. Het kan daarom nog veel langer duren voordat de resultaten van het ‘Reframing the Message’-programma daadwerkelijk zichtbaar worden in de communicatie van de deelnemers.

Opvolging

Binnen Wilde Ganzen wordt op dit moment druk gewerkt om de thema’s en trainingen van ‘Reframing the Message’ een vervolg te geven in de organisatie zelf. Eerder zijn al huisstijlrichtlijnen opgesteld voor onze eigen communicatie-uitingen. Met de afdelingen Programma’s en Projecten kijken we nu naar hoe aandacht voor respectvolle communicatie een vast onderdeel kan worden van al het werk dat we doen met particulier initiatieven. Binnen het Change the Game-programma zullen bijvoorbeeld online trainingen beschikbaar gaan komen over communicatie.

Verder leggen we connecties met andere organisaties en netwerken die bezig zijn op dit thema, zoals Partos, NCDO, IDleaks en verschillende Europese initiatieven zoals het DevReporterNetwork.

In september gaat ook de Nederlandse World’s Best News campagne van start, waarin goed nieuws over ontwikkeling centraal zal staan.

Wil je op je gemak nog eens de Communicatietoolkit doorlezen? Deze website blijft voorlopig bestaan! Op termijn zal alle informatie waarschijnlijk worden opgenomen in de nieuwe website van Wilde Ganzen.

Heb je nog andere vragen naar aanleiding van de evaluatie, of het programma zelf? Laat het ons weten via natasja@wildeganzen.nl!

Reacties