De wereld verandert!

Als je deze dagen tijdens het journaal en in actualiteitenprogramma’s de wereld aan je oog voorbij ziet trekken en geconfronteerd wordt met de veelheid aan conflicten die momenteel worden uitgevochten, zou je het niet zeggen, maar de wereld is de afgelopen decennia wel degelijk ten goede veranderd.

Zo is het aantal lage-inkomenslanden in 10 jaar tijd gedaald van 63 naar 40 [1] en daalt dat aantal nog verder. Veel voormalige ‘ontwikkelingslanden’ werden of worden ‘opkomende economieën’. Het bedrijfsleven heeft Azië, Zuid-Amerika en Afrika ontdekt en de verwachting is dat deze continenten in 2030 goed zijn voor ruim 60 procent van de wereldeconomie [2]. De 7 snelst groeiende economieën liggen in Afrika. Ruim 90 procent van alle kinderen op deze wereld gaat inmiddels naar school en ook op het vlak van de volksgezondheid, moeder- en kindzorg en de toegang tot water en sanitatie is er flinke vooruitgang geboekt [3].

Hoewel armoede op basis van deze cijfers lijkt te zijn afgenomen, moeten ruim 800 miljoen mensen nog altijd leven van minder dan $ 1,25 per dag. Dat heeft als gevolg eenzijdige voeding, geen of beperkte toegang tot onderwijs en schoon drinkwater, en grotere vatbaarheid voor ziektes als malaria, TBC, HIV/ aids of ebola.

Bron: Standard Chartered Bank (2013)

Maar het gezicht van de armoede is veranderd.20 jaar geleden leefde 90 % van de arme mensen in landen met een laag gemiddeld inkomen. Tegenwoordig leeft driekwart van de armen in de zogeheten ‘middeninkomenslanden’, zoals Brazilië, China, India en Zuid-Afrika. Hoewel het gemiddeld inkomen per hoofd van de bevolking tussen de $1,036 en $12,615 ligt, zijn in deze landen de verschillen in inkomen tussen arm en rijk enorm groot; veel groter dan in Nederland of in West-Europa.

Inmiddels leeft de meerderheid van de wereldbevolking in steden. Daar kijken de rijken ook letterlijk neer op de armen, zoals op deze foto’s goed te zien is.

armrijk

Bron: http://unjbg-realidad.blogspot.nl/2009/02/las-teorias-sociales-en-latinoamerica.html

De foto hieronder komt uit The Economist [4] en had het als cynisch bedoelde onderschrift: “Send Western taxpayers’ money, quickly”.

20101002_irp002

De inkomensongelijkheid neemt wereldwijd alleen maar toe. Armoede, zo schreef de Adviesraad Internationale Vraagstukken eind 2012[5], wordt meer en meer een verdelingsvraagstuk. Overheden in middeninkomenslanden en de middenklasse daar hebben volgens de Raad daarom de plicht en in principe ook de mogelijkheden om zelf de armoede in eigen land aan te pakken.

Moet je daarom in middeninkomenslanden als westerse donoren, PI of als Wilde Ganzen geen ontwikkelingsprojecten meer uitvoeren of financieren? Nee, zegt diezelfde Raad, arme mensen in een niet langer zo arm land hebben even veel recht zichzelf te ontwikkelen als arme mensen in een ‘echt arm’ land.

Bronnen:

[1] CGDev (2011) http://www.cgdev.org/files/1424922_file_Sumner_brief_MIC_poor_FINAL.pdf

[2] Standard Chartered Bank (2013) https://www.sc.com/en/news-and-media/news/global/2013-11-06-super-cycle-EM-growth-is-key.html

[3] Millennium Development Goals report 2014, http://www.un.org/millenniumgoals/2014%20MDG%20report/MDG%202014%20English%20web.pdf

[4] Measuring Global Poverty: Whose Problem Now? The Economist, 30 Sep 2010, http://www.economist.com/node/17155748

[5] Adviesraad Internationale Samenwerking (2012), http://aiv-advies.nl/download/d2dd81de-e698-4c75-a0d8-33981769ff75.pdf

Ga terug naar de pagina ‘Fondsenwerving’