Laat zien welke Millenniumdoelen er al bereikt zijn!

The World's Best News

In 2000 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties afgesproken om vóór 2015 belangrijke vooruitgang te boeken op het gebied van armoede, onderwijs, gezondheid en milieu. Er zijn acht concrete doelstellingen vastgelegd: de Millennium Development Goals. Op de website van NCDO zijn de Millenniumdoelen overzichtelijk weergegeven.

Een belangrijk aspect van de Millenniumdoelen is dat deze meetbaar zijn. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien dat het aantal mensen dat in extreme armoede leeft ten opzichte van 1990 gehalveerd is (van 2 naar 1 miljard), net als het percentage mensen zonder toegang tot schoon drinkwater. Er moet uiteraard nog veel gebeuren om armoede de wereld uit te krijgen, maar het is duidelijk dat er vooruitgang is geboekt!

TEST: Geloof jij in het beste nieuws van de wereld?

In samenwerking met de deelnemers aan de Deense campagne ‘The World’s Best News’ hebben we een leuke animatie gemaakt die op overzichtelijke wijze laat zien wat er op basis van de Millenniumdoelen precies bereikt is. Om de Nederlandstalige versie te doen, klik je op onderstaand plaatje.

Als je de Millenniumrunners wil delen met je omgeving kan dat: laat op je website zien aan welk Millenniumdoel jouw stichting bijdraagt en gebruik de test om aan te tonen dat alle inspanningen bij elkaar een enorm verschil kunnen maken!